Waarom een burennetwerk in Gouda?

Natuurlijk zijn er al buurten in Gouda waar mensen elkaar helpen. Toch leert de ervaring dat veel mensen nog steeds een hoge drempel ervaren om een ander om hulp te vragen. Voor mensen zonder een sociaal netwerk is de stap om hulp te vragen - al is het maar voor iets kleins - soms nog moeilijker.

Andersom is het ook niet altijd makkelijk om hulp aan te bieden. Want hoe weet je of iemand jouw hulp kan gebruiken en of degene jouw aanbod wel op prijs stelt? Mensen die in principe een ander wel willen helpen, dringen zich niet zomaar op aan anderen.

In het Diaconaal Platform Gouda kwam de vraag op hoe de Goudse kerken zich kunnen inzetten in een veranderende samenleving. We zien dat mensen steeds meer op elkaar zijn aangewezen en dat, als mensen geen sociaal netwerk hebben, ze eerder tussen wal en schip terecht komen. Tegelijkertijd merken we ook dat veel mensen bereid zijn iets voor een ander te doen.

Zo is het idee ontstaan om Burennetwerk Gouda op te zetten. Burennetwerk Gouda wil inspelen op de huidige ontwikkelingen in de samenleving én op de bereidheid van mensen - binnen en buiten de kerken - om iets voor een ander te doen.