Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is Joyce Schoon. U en/of uw vrijwilligers kunnen haar per mail bereiken: diaconaalconsulent@pkngouda.nl

Mevrouw  Schoon biedt de vrager een luisterend oor, kan meedenken, adviseren, bemiddelen etc.

Degene die haar benadert houdt zelf de regie en bepaalt wat er gebeurt.
Mevrouw Schoon heeft als vertrouwenspersoon een geheimhoudingsverplichting en zal zonder toestemming geen actie ondernemen.
Daarnaast kan onze vertrouwenspersoon vrijwilligersorganisaties adviseren bij het opstellen van beleid rondom ongewenst gedrag.