Buurtcontactpersoon
Ben je nieuwsgierig naar wie zich aanmeldt als goede buur? Als buurtcontactpersoon maak je namens Burennetwerk kennis met nieuwe goede buren in je buurt. Je houdt met iedere nieuwe goede buur een kennismakingsgesprekje om te inventariseren wat de goede buur graag wil doen en te vertellen hoe Burennetwerk werkt. In een heel aantal buurten zijn we nog op zoek naar een buurtcontactpersoon! Lijkt je dit leuk, neem dan vooral contact op.

Buurtcontactpersoon als intaker
De buurtcontactpersoon is het eerste persoonlijke contact voor de goede buur. De buurtcontactpersoon voert het kennismakingsgesprek.  Zo leert het Burennetwerk haar goede buren kennen en vindt er enige mate van screening plaats voordat een goede buur wordt ingezet.  Na de intake kan de goede buur gekoppeld worden aan een hulpvraag. Als de goede buur vragen heeft of ergens tegen aanloopt kan hij of zij contact opnemen met de buurtcontactpersoon.

Buurtcontactpersoon als netwerker in de buurt
Naast aanspreekpunt voor de goede buren kan de buurtcontactpersoon ook een rol hebben als ambassadeur van het Burennetwerk voor hulpvragers en voor organisaties in de buurt. Op die manier speelt de buurtcontactpersoon een belangrijke rol in het vergroten van de bekendheid van het Burennetwerk en daarmee ook in de werving van hulpvragen. Doordat de buurtcontactpersoon alleen in een specifieke buurt actief is, kan hij of zij ook goed inspelen op de specifieke context van de buurt.

Vragen en sollicitaties kunnen gemaild worden naar Jan Zeer (zeer.jan@gmail.com)
Of u kunt ook bellen naar mobiel nummer: 06 – 10 10 66 90.