Tips voor hulpbieders

Hulp bieden aan je medemens is eigenlijk altijd kleurrijk. Je ontmoet allerlei soorten mensen en komt op plekken waar je eerder nog niet was. Je beleeft ontroerende, maar ook moeilijke momenten. Je doet ervaring op met allerlei situaties.

Je kan in een situatie terecht komen waar je moeite mee hebt. Hoe ga je bijvoorbeeld om met mensen die meer vragen dan je had verwacht en meer dan waarvoor je door Burennetwerk bent benaderd? Of wat doe je als de hulpvraag meer tijd inneemt dan van te voren was voorzien? Soms is dat geen probleem. Dan kan en wil je het meerwerk graag oppakken. Maar als je geen tijd hebt of overvraagd wordt kan dat voor jou als hulpbieder best een lastig moment zijn.

We hebben een aantal tips om deze situaties te voorkomen of om de situatie minder ongemakkelijk voor je te maken:

- Wees duidelijk in je communicatie vooraf.
  Vertel de hulpvrager waarvoor je komt en wat hij/zij kan verwachten.

- Mocht je door een hulpvrager gevraagd worden om extra hulp te bieden:
  neem dan de tijd om dingen te overwegen en zeg niet te snel iets toe.

- Op elke vraag kan je 'ja' of 'nee' antwoorden.
  Ook als je door Burennetwerk voor een hulpvraag wordt gevraagd kan je 'nee'
  zeggen. Het uitgangspunt is 'niets moet, alles mag'.

- Als een hulpvraag meer tijd inneemt dan aanvankelijk afgesproken:
  wees dan open en communiceer naar de hulpvrager dat het langer
  duurt dan aanvankelijk afgesproken. Bespreek dan de mogelijkheden om dit
  op te lossen.

- Luister goed naar jezelf (voelt het goed of juist niet).

- Wees je bewust dat jouw hulp niet altijd de oplossing is;
  iemand die altijd geholpen wordt zal nooit leren om zelf iets op te lossen.

- Begrijp dat mensen in nood zich vaak vastklampen aan de mensen die hen helpen.
  Dit heeft vaak te maken met het sociaal isolement waar ze zich in bevinden.

- Geef niet te snel je telefoonnummer weg.
  En als je je nummer geeft, denk na of je je vaste  of je mobiele nummer wil geven.

Bespreek de dingen die je tegenkomt met de Buurtcontactpersoon. Hij/zij is er om jou te ondersteunen. Mocht je er dan toch nog niet uitkomen neem dan gerust contact met ons op.

Gedragscode voor hulpbieders al gelezen?

Zie gedragscode