Hoe het begon


In het Diaconaal Platform Gouda, waar tien Goudse kerken zijn vertegenwoordigd, kwam de vraag op hoe de Goudse kerken zich kunnen inzetten in een veranderende samenleving. We zien dat mensen steeds meer op elkaar zijn aangewezen en dat, als mensen geen sociaal netwerk hebben, ze eerder tussen wal en schip terecht komen. Tegelijkertijd merken we ook dat veel mensen bereid zijn iets voor een ander te doen.

Als kerken zien we het als onze taak om mee te werken aan het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe vormen van zorg voor elkaar. Zo is het idee ontstaan om Burennetwerk Gouda op te zetten. We hebben eerst ons oor te luisteren gelegd bij soortgelijke projecten, zoals het Burennetwerk in Amsterdam en Hulp In Praktijk.

Burennetwerk Gouda wil inspelen op de huidige ontwikkelingen in de samenleving en op de bereidheid van mensen - binnen en buiten de kerken - om iets voor een ander te doen.