Nieuwsbrief november 2017

De klok is een uur teruggegaan, de dagen worden korter en we merken het ook: kouder en donkerder. Een tijd om je op te maken voor de feestdagen, kaarsjes aan, gezelligheid, cadeautjes kopen en straks weer kerstfeest vieren. Als vrijwilliger bij Burennetwerk Gouda zal het u vast niet ontgaan dat deze gezelligheid en blijdschap niet voor iedereen in Gouda zal gelden. Er is soms sprake van ernstige eenzaamheid. In drie jaar tijd hebben we al bijna 1000 aanvragen gehad! Wat fijn als we dan een maatje kunnen zijn voor zo iemand of hem of haar kunnen blij maken met wat hulp hier en daar!  Laten we in alle voorbereidingen op de gezellige feestdagen onze buur niet vergeten!
 
Van de voorzitter

Burenhulp
Het meisje ofwel de goede buur
ze lacht naar mij
zet een bak wasgoed in de schuur
kijkt aldoor van wat doe jij
 
pakt spullen om een band te plakken
zonder fietspomp is dat raar
en voor een zo oude trapper
lopen gaat nog rapper echt waar
 
ondertussen gaat het kijken door
‘Waarom zit u op het dak van onze buur?”
“Wat doet u daar, waar komt u voor?”
“Oh, ik repareer het dakje van de schuur.”
 
“Ik vraag dat alleen uit sociale controle hoor?
Natuurlijk dat had ik meteen al door
die oude fiets van u repareren is nog te doen
en een wasmachine staat nooit in zo’n oude schuur
 
‘Ik ben niet nieuwsgierig hoor, ik wil alleen graag alles weten.”
‘Oh ik drink graag koffie, met melk ben ik een groot verbruiker
en gebruik daarbij graag een klein klontje suiker”
 
helaas ben ik vergeten hoe ze heette
(dichter onbekend)

Tja, wat moet je van zo’n gedicht zeggen?  Nieuwsgierigheid moet je niet meteen negatief taxeren.  Het zou ook mooie reacties kunnen uitlokken.  “Bent u loodgieter, bent u hovenier of sociaal werker? Nee, niets van dit, ik ben gewoon een goede buur.” Zo kan een praatje ontstaan over het buurzijn, zelfs komend uit een andere wijk of een verder gelegen straat.
Hulpverleners kunnen buren stimuleren ook hulpverlener te worden. Een goede buur uit een ander deel van de stad is wel aardig, maar past niet bij het echte buur zijn.
Mooi als in een kleine flat of een blok huizen het buurzijn duidelijk merkbaar is.
Helaas geldt dat niet over de hele stad. Daarom is en blijft Burennetwerk Gouda noodzakelijk. Als jaarlijks meer dan 150 matches ontstaan dan bewijst het zijn functie.
Elke ochtend van 9 – 12 uur zit een matchmaker achter de telefoon en PC. We zijn blij dat in één jaar totaal zeven matchmakers zijn. Marjon van der Lugt, Ria Dam en Henny Stam hebben zich in 2017 opgegeven als nieuwe matchmaker.  Voor het gemak noem ik alle matchmakers  en geef hun “werkochtend” aan.
 
Weekrooster van de Matchmakers voor Burennetwerk Gouda
 
Maandag
Ria Dam
dinsdag
Alie de Ronde (van 11.00-13.00)
woensdag
Petra Vennink
donderdag
Henny Stam/ Raymond Oosterbaan
vrijdag
Marjon van der Lugt
Vliegende keep
Alie de Ronde
 
Het  bestuur is blij met deze inzet van de matchmakers.
Als het gaat om de buurtcontactpersonen (BCP), valt er nog een slag te maken.  Dat is de reden dat we advertenties in o.a. kerkbladen hebben geplaatst om meer  BCP te werven. Het zou mooi zijn als elke BCP’r  ongeveer 20 hulpbieders zou willen volgen. Verder hebben we nog twee personen nodig die een ochtend in het Mandelacentrum en Bloemendaal ( daar komt op korte termijn in de oude bibliotheek de nieuwe papierwinkel) contact willen leggen met bezoekers om reclame te maken voor het Burennetwerk. In de Walvis is Ruud van Beek bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Elke donderdagmorgen is hij daar present. Het bestuur stelt het zeer op prijs als de BCP’r regelmatig, denk aan 2 x per jaar, contact heeft met de hulpbieder. Daarnaast hebben we ook onze jaarlijkse vri jwilligersavond.
Deze avond was jl. vrijdag 6 oktober. We  hebben jullie als vrijwilligers uitgenodigd om niet alleen kennis met elkaar te maken, maar ook situaties rond hulpbieder- hulpvrager – matchmaker te bespreken. Dit is gedaan aan de hand van vier sketches. Elke sketch riep veel vragen op, waar het bestuur maar zeker ook de matchmakers hun voordeel mee konden doen.
Het leverde zeer geanimeerde gesprekken op. Hierbij wil ik de aanwezigen en in het bijzonder de twee toneelspelers hartelijk bedanken. Het aantal vrijwilligers was die avond rond de 20 personen. Het zou fijn zijn als we volgend jaar meer vrijwilligers mogen begroeten.
Als Burennetwerk Gouda staan we goed op de sociale kaart van Gouda. Hierbij blijft de inzet van alle vrijwilligers noodzakelijk. Namens het bestuur wil ik jullie hiervoor bedanken.
Gerard Schotanus
 
Klopt uw profiel nog?
Het kan zijn dat u al een tijdje ingeschreven staat als hulpbieder bij burennetwerk, maar nog niet gematcht bent. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er weinig hulpvragen zijn voor de categorie waar u zich voor hebt ingeschreven. U kunt dan nog eens naar uw profiel kijken en deze bijstellen, zodat u breder inzetbaar bent. Er is ook de mogelijkheid om zelf op de site van Burennetwerk Gouda in te loggen en te kijken welke hulpvragen er open staan. Zit er wat voor u bij? Klik dan op ‘ja ik wil helpen!’ U krijgt dan vanzelf de gegevens en verdere informatie over de hulpvrager. Omdat dit buiten de matchmakers om gaat, stellen we het wel zeer op prijs als u even doorgeeft aan de matchmakers dat u uzelf gematcht hebt, en aan wie.
 
Soms klikt het niet
Soms klikt het niet tussen een ‘hulpbieder’ en een ‘hulpvrager’. Bijvoorbeeld omdat de persoonlijkheden niet bij elkaar passen, of omdat de wederzijdse verwachtingen niet met elkaar stroken. Dat kan gebeuren en hoeft geen probleem te zijn. Als het niet klikt of als u, na ergens een poos geholpen te hebben, iets anders wilt doen, laat het dan graag even weten aan de Matchmakers! Dan kunnen wij op zoek naar een nieuwe hulpbieder of een andere oplossing zoeken.
 
Tot slot
We hopen dat u deze nieuwsbrief met veel plezier hebt gelezen.  Misschien bent u weer geïnspireerd om zelf op zoek te gaan naar een match, of om andere mensen te enthousiasmeren voor Burennetwerk Gouda. Veel plezier gewenst! Heeft u algemene vragen over Burennetwerk Gouda, stuur een mail aan onze secretaris : zeer.jan@gmail.com