Samenwerkingsovereenkomst

Gemeenschappelijke verklaring inzake samenwerking Hoorbeeck College Gouda en Stichting Burennetwerk Gouda.

Na overleg tussen enerzijds dhr. J.J. Rozendaal namens het Hoornbeeck College Gouda en anderzijds dhr. G. Schotanus namens Stichting Burennetwer Gouda verklaren beide partijen tot een samenwerking te zijn gekomen.

Project
In het kader van het vrijwilligersprject Hoornbeeck Doet zal het Hoornbeeck College starten op 11 september 2018 met ongeveer 16 studenten in de wijk Korte Akkeren te gouda.
De studenten zullen twee dagdelen, elke dinsdag, in groepjes van twee, hand- en spandiensten verrichten voor de bewoners in genoemde wijk.
Zij worden begeleid door docenten van het Hoornbeeck College en door Burennetwerk

11-09-2018