2018

Van het bestuur

“Leven in de grote stad: miljoenen mensen die samen eenzaam zijn.”
H.D. Thoreau, 1817-1862

Een oud citaat, maar nog uiterst actueel. Dat we samen in de stad leven, wil niet zeggen dat we goed samenleven. Ondanks de nabijheid van velen, bestaat er eenzaamheid en zijn er talloze hulpvragen.

Om dit te doorbreken, bestaat Burennetwerk! Vrijwilligers bieden alle denkbare vormen van hulp aan. Wil jij iets betekenen voor een behoeftige medemens in je wijk? Meld je aan!
We zijn ook op zoek naar buurtcontactpersonen. Zij zijn het aanspreekpunt in de wijk namens Burennetwerk en zij onderhouden contact met de matchmakers. Ben jij geïnteresseerd in zo’n dynamische functie? Meld je aan!

Beter een goede buur dan een verre vriend!
Mevrouw Verbree is 58 jaar. Haar man is vorig jaar overleden en haar zoon Sjoerd woont in Helmond, niet bepaald naast de deur. Mevrouw Verbree is eenzaam, maar weet niet goed hoe ze haar contacten kan uitbreiden. Haar buurvrouw Marleen wees haar op Burennetwerk en samen hebben ze mevrouw Verbree aangemeld. Al na een week kwam er een jonge moeder met haar dochtertje koffiedrinken en ze hebben een wandeling gemaakt. De week erna kwam mevrouw Verbree haar tegen bij de supermarkt en hebben ze even staan praten. Het dochtertje herkende haar nog! Voor mevrouw Verbree is het tweewekelijkse bezoek een lichtpuntje.

Ik wil iets betekenen in mijn buurt!
Meld je aan bij Burennetwerk Gouda en geef aan welke hulp je kunt bieden: kinderoppas voor migrantenvrouwen die bezig zijn met scholing en werk bijvoorbeeld. Of een kopje koffie drinken bij een oudere dame of heer om diens eenzaamheid te doorbreken. Een boodschap doen voor wie geen helper heeft. Zo kun je een goede buur zijn voor een medemens bij jou om de hoek.

Ik wil op een andere manier betrokken zijn!
De vrijwilligers bij Burennetwerk hebben contact met een Buurtcontactpersoon: een aanspreekpunt  in de buurt. Burennetwerk Gouda wil een frisse start maken met een nieuwe wijkindeling: Gouda-Noord, Gouda-Oost en Gouda-West. Woon je in één van deze wijken en voel je ervoor contact te onderhouden met de hulpbieders in jouw wijk? Meld je dan aan als Buurtcontactpersoon. In deze functie heb je ook nauw contact met onze matchmakers: de koppelaars van hulpvraag aan hulpbieder. Een veelzijdige functie dus! We vragen je inzet voor één dagdeel in de week.

Burennetwerk Gouda zoekt verbinding in de wijk!
Burennetwerk zoekt ook naar andere manieren om actief te zijn in de wijk. Zo is er in 2018 een contract getekend met het Hoornbeeck College. Eén dag per week waren studenten actief in Korte Akkeren. Samen een spelletje doen, ramen wassen, boodschappen doen: de bewoners van Korte Akkeren waren er blij mee!

Vanaf maart 2018 is Burennetwerk verstrekt met Cor Helmond als matchmaker/ buurtcontactpersoon. Hij vertegenwoordigt Burennetwerk in de papierwinkel Gouda West: de Walvis. Cor gaat graag met mensen om, wil graag mensen motiveren voor Burennetwerk.


Bestuur
Het bestuur en de bijbehorende functieverdeling bestaat uit:
Gerard Schotanus, voorzitter
Jan Zeer, secretaris
Dick Dreschler, penningmeester
Annemarie Cats-Stolk, PR / bestuurslid
Hetty Laban, bestuurslid/contactpersoon matchmakers


PR: blijvende aandacht
Elke bestuursvergadering staat de PR op de agenda. Diverse zaken hebben de aandacht gehad:
- stroomlijning van de PR;
- aanwezigheid op verschillende markten en bijeenkomsten;
- advertenties;
- facebook;
- website;
- nieuwsbrief;
- 'bedrijfskleding'

Smartphone
De huidige telefoontoestellen voldoen niet meer. Het bestuur heeft besloten om drie toestellen te vervangen door smartphones. Hiermee kunnen de matchmakers sneller handelen door bijvoorbeeld de whatsapp functie.

Vrijwilligersavond
De vrijwilligersavond is in 2018 gehouden op 5 oktober in het inloophuis Domino. In een ongedwongen sfeer konden alle vrijwilligers elkaar ontmoeten. Twee medewerkers van het Sociaal Team hebben ons verteld over hun werk.

Privacy wetgeving
Per 25 mei 2018 is de (A)lgemene (V)erordening (G)egevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Uiteraard wil stichting Burennetwerk Gouda zich houden aan deze wetgeving. We maken gebruik maken van het computer systeem van Hulp in Praktijk (HiP). In dit systeem zijn alle persoonlijke gegevens van onze hulpbieders en hulpaanvragers opgeslagen. Ook voor HiP geldt dezelfde privacywetgeving.

Ontwikkelingen Hulp in Praktijk
Najaar 2018 werden we opgeschrikt door het faillissement van de Stichting Hulp in Praktijk (HiP). Gelukkig kon een doorstart plaatsvinden, waardoor de unieke database behouden kon blijven. Het vernieuwde HiP functioneert nu als vereniging. Het bestuur van Burennetwerk Gouda zal lid van deze vereniging worden.


Exploitatierekening 2018
kosten
   
    Begroot 2018
Werkelijk 2018
  Begroot 2019
Coördinator                                  0,00                   0,00                          0,00
Database                               1.000,00                   0,00                          0,00
Marketing en communicatie     1.500,00               133,64                   1.000,00
Ondersteuning vrijwilligers         500,00               424,41                      500,00
Samenwerkingspartners                0,00                   0,00                   2.000,00
Website                                 1.000,00            2.500,00                   1.500,00
Onkostenverg vrijwilligers       2.000,00            2.523,73                   2.000,00
Overige onkosten                   1.500,00               116,49                   1.500,00
Onvoorzien (2018: HiP)             500,00            3.000,00                      500,00
Totaal                                  8.000,00           8.698,27                  9.000,00

opbrengsten

Giften                                          0,00                  9,53                          0,00
Subsidie                                5.000,00            5.000,00                   5.000,00
Bijdragen kerken                    3.000,00            3.609,95                  3.500,00
Overig                                         0,00                 20,00                     500,00
Totaal
                                 8.000,00            8.639,48                 9.000,00

Saldo                                           0,00                -58,79                       0,00Aantallen hulpvragen en gerealiseerde ‘matches’
Aantal Matches = het aantal succesvol gekoppelde hulpvragen aan een vrijwilliger
In het jaar 2018 zijn er 184 hulpvragen ingediend. Waarvan er dus 74 succesvol gekoppeld aan een hulpvraag.Aantal hulpvragen per hulpcategorie
Bezoeken
26
14,1%
Hulp in de tuin
20
10,9%
Wandelen
17
  9,2%
Hulp bij dingen ophangen
15
  8,2%
Hulp bij boodschappen
14
  7,6%
Vervoer naar ziekenhuis/arts/tandarts
14
  7,6%
Er op uit
11
  6,0%
Hulp bij elektraklusjes
9
  4,9%
Hulp bij verven
9
  4,9%
Mankracht
9
  4,9%
Hulp bij loodgieterklusjes
6
  3,3%
Begeleiding bij bezoek ziekenhuis/arts/tandarts
5
  2,7%
Hulp bij administratie
4
  2,2%
Hulp bij schoonmaken
4
  2,2%
Hulp bij behangen
3
  1,6%
Hulp bij computer/techniek
3
  1,6%
Hulp bij meubels in elkaar zetten (bouwpakketten)
3
  1,6%
Hulp bij opruimen/ordenen
3
  1,6%
Huiswerkbegeleiding
2
  1,1%
Hulp bij vloer leggen
2
  1,1%
Taalondersteuning
2
  1,1%
Voedselpakket ophalen
2
  1,1%
Oppas
1
  0,5%


Per leeftijdsgroep

Baby's
0
  0,0%
Kinderen
0
  0,0%
Jongeren
1
  0,5%
Volwassenen
98
 53,3%
Ouderen
85
46,2%