2017

Jaarverslag 2017

Voorwoord
BurennetwerkGouda staat voor de grote uitdaging om het aantal mensen, die geholpen willen worden van dienst te zijn. Vraag is wel of Gouwenaars wel de telefoon willen pakken of achter de computer willen zitten om hun hulpvraag te melden. Vraag is ook of BurennetwerkGouda de hulpvraag afdoende kan beantwoorden.  Zijn er voldoende hulpbieders, is de vraag mogelijk te gecompliceerd en moeten andere organisaties benaderd worden?
Gelukkig komen veel vragen via  Sociaal Teams, kerken e.d. binnen. Het blijft voor de matchmakers elke keer weer een klus om de mensen met een hulpvraag zo goed mogelijk te helpen. In 2017 is het aantal hulpvragen gestegen t.o.v 2016, maar de beantwoording ervan verdient extra aandacht. Een uitdaging dus!
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die zich voor het BurennetwerkGouda hebben ingezet.
Met ons allen staan we ervoor om de stad Gouda leefbaarder te maken.
Spreuk van Nelson Mandela:
“Als je iets goed ziet, geef dan een compliment. Als je iets “fouts” ziet, bied dan je hulp aan!
G.Schotanus (Voorzitter)

Wat doet Burennetwerk Gouda
Burennetwerk Gouda is een praktisch hulpmiddel om vraag en aanbod van eenvoudige hulp bij elkaar te brengen. Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Gouda en zoekt de samenwerking met vrijwilligersorganisaties, diaconale stichtingen en maatschappelijke organisaties.
We willen meewerken aan een stad waar mensen naar elkaar omzien.
Wij bieden een helpende hand bij dagelijkse bezigheden, zoals:
    • even wandelen of met de rolstoel eropuit;
    • samen een kopje koffie drinken;
    • bezoek aan een zorgloket of arts;
    • klusjes in en om het huis;
    • hulp bij het invullen van documenten;
    • ondersteuning van mantelzorgers.

Waar werken wij
Burennetwerk Gouda heeft een groeiend netwerk. Indien we de cliënt, dierbare of kennis niet kunnen helpen, proberen we de hulpvraag door te verwijzen naar een andere (vrijwilligers)organisatie.

Bestuur
Het bestuur en de bijbehorende functieverdeling bestaat uit:
Gerard Schotanus
     Voorzitter
Jan Zeer
               Secretaris
Dick Dreschler
     Penningmeester
Annemarie Cats-Stolk
PR / bestuurslid
Hetty Laban
          Bestuurslid/contactpersoon matchmakers

Voedselpakketten bezorgen met “Samen voor Goud”
Samen met het bestuur van “Samen voor Goud” hebben we onderzocht of er mogelijkheden zijn om een autobusje in te zetten om de voedselpakketten te kunnen bezorgen bij de mensen thuis. De samenwerking met de voedselbank is niet altijd gemakkelijk. Ze hebben geen geld en zien ook niets in ons voorstel. Samen voor Goud gaat wel verder om de voedselpakketten te bezorgen.

Workshops vrijwilligers informatiepunt.
De gemeente Gouda : Vrijwilligers Informatie Punt, organiseert een aantal workshops voor bestuursleden van vrijwilligersorganisaties. De workshop: vrijwilligersverzekering en vrijwilligersmarkt zijn bezocht door één van de bestuursleden.

Voorlichting senioren
We zijn aanwezig geweest bij een voorlichting voor senioren. Het waren voornamelijk dames die aanwezig waren.  De tasjes met het logo van het Burennetwerk werden veel gevraagd.
Velen hadden nog nooit gehoord van het Burennetwerk Gouda. Het is daarom goed om steeds van ons te laten horen. Daar waar bijeenkomsten zijn, zullen we als Burennetwerk ook aanwezig moeten zijn.

Papierwinkel
Het Sociaal Team Gouda ontwikkelt en werkt samen met een aantal netwerkpartners uit het sociale domein aan ‘De Papierwinkel’; een laagdrempelige voorziening voor iedereen. Bijvoorbeeld over je werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, mantelzorg, dagbesteding, je gezin of je relatie. Het Burennetwerk is gevraagd om met Humanitas te participeren in de papierwinkel. Het bestuur heeft hierin toegestemd. Een eerste pilot is de Walvis in de Korte Akkeren. De opzet is heel laagdrempelig. Het zou gaan om voor 2 uurtjes in de week. Het past wel binnen onze doelstellingen.

Telefoons
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat alles goed is geregeld. Het nieuwe nummer (0182) 23 50 82 werkt goed. Het bedrijf Voys heeft dit goed geregeld voor ons en de contacten lopen goed. De voicemail werkt naar tevredenheid. Het oude 06 nummer is nog wel behouden. De matchmakers zijn zeer tevreden zoals het nu werkt. De telefoon kan nu worden doorgeschakeld naar degene die  dienst heeft.

Matchmakers vergadering.
Het Burennetwerk beschikt nu over 6 enthousiaste Matchmakers, dit aantal is voorlopig voldoende om de huidige werkzaamheden te kunnen voortzetten. Het blijft wenselijk dat er een matchmaker voor de avonduren beschikbaar is.  
Omdat er nu enkele nieuwe Matchmakers zijn toegevoegd aan het team blijft scholing nodig met het computersysteem van HIP (Hulp in Praktijk).
De Matchmakers krijgen wel meer gecompliceerde aanvragen binnen van de Sociaal Teams of andere  organisaties. Deze aanvragen worden meestal weer teruggeven, omdat dit een professionele aanpak vraagt van de hulpbieders. Dit is niet de doelstelling van het Burennetwerk.

Beleidsplan.
Het beleidsplan is uitgewerkt en goedgekeurd door het bestuur. Deze is verstuurd naar alle leden van het Diaconaal Platform en is geplaatst op onze website.


Flyers, PR materiaal en visitekaartjes

De flyers zijn nu gedrukt en zijn verspreid naar: de Papierwinkel, Sociaal Team, Huisartsposten, Vluchtelingen Werk, de Huis van de Stad, Voedselbank, Domino.
De  visitekaarten zijn gedrukt.
Blijven investeren in PR blijft noodzakelijk.


Vergadering Buurtcontactpersonen 2 mei
Er was helaas weinig opkomst. Het aantal Buurtcontactpersonen (BCP) vermindert. BCP moeten meer initiatieven tonen. De onderstaande punten zijn besproken:
Meer contact met de hulpbieders, minimaal 2 keer per jaar.
Er moet een betere verdeling komen van het aantal hulpbieders die een BCP onder zich
     heeft. Het streven is 20 hulpbieders bij 1 BCP.  
Als een hulpbieder begint aan een nieuwe taak na 2 maanden vragen hoe het is gegaan.
Snel reageren op hulpvragen.  
De BCP’s kunnen de hulpbieders uitnodigen voor een borreltje of een andere vorm, het is
     belangrijk elkaar te ontmoeten. Burennetwerk moet dit wel faciliteren.


Kascontrole
De kascontrole is uitgevoerd door 2 leden van het Diaconaal Platform

V.O.G. Gemeente
De gemeente betaalt niet de kosten van een V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag). De matchmakers gaan onderzoeken welke hulpbieders met kinderen of met financiën omgaan. Deze hulpbieders moeten in ieder geval deze verklaring ondertekenen. De kosten zijn voor rekening van het Burennetwerk.

Afscheid en nieuw bestuurslid
Alie de Ronde is vanaf het begin nauw betrokken geweest als bestuurder van het Burennetwerk en neemt afscheid als bestuurder. Ze heeft haar expertise laten zien in de relatie met de matchmakers en heeft een belangrijk aandeel geleverd binnen het bestuur. Het is fantastisch dat ze Hetty Laban heeft gevonden binnen haar eigen kerkgenootschap en haar heeft aangedragen als nieuwe bestuurder. Alie blijft nog wel deel uitmaken van het matchmakers-team.

Vrijwilligersavond
De sketches die tijdens de vrijwilligersavond zijn opgevoerd, waren heel herkenbaar en riepen veel reacties op, ook boden ze input voor een goed gesprek. We liepen aardig uit met de tijd die gepland stond. Vele mensen bleven nog lang napraten over de gesprekken die zijn gevoerd.
In totaal waren en 25 mensen aanwezig. We kregen veel leuke reacties over deze avond.
We hebben besloten de vrijwilligersavond elk jaar te houden. Naast het informatieve gedeelte van deze avond, is het ook belangrijk elkaar te ontmoeten. Contacten zijn heel belangrijk

Exploitatierekening 2017
kosten
Begroot 2017
Werkelijk 2017
Begroot 2018
Coördinator
       
 
  0,00
0,00
0,00
Database
       
           1.000,00
  390,80
    1.000,00
Marketing en communicatie
1.500,00
            918,15
         1.500,00
Ondersteuning vrijwilligers
   500,00
            382,98
            500,00
Samenwerkingspartners
            0,00
                0,00
               0,00
Website
                          1.000,00
          1.000,00
         1.000,00
Onkostenverg vrijwilligers
 2.000,00
          2.090,66
         2.000,00
Overige onkosten
                1.500,00
             108,59
         1.500,00
onvoorzien
                        500,00
                 0,00
            500,00
Totaal
                               8.000,00
          4.891,18
         8.000,00

opbrengsten

Giften
                                      0,00
                 9,53
               0,00
Subsidie
                          5.000,00
           5.000,00
         5.000,00
Bijdragen kerken
                3.000,00
           3.800,35
         3.000,00
Overig
                                      0,00
                70,00
               0,00
Totaal
                                8.000,00
           8.879,88
         8.000,00

Saldo
                                      0,00
           3.988,70
               0,00

Aantallen hulpvragen en gerealiseerde ‘matches’
Aantal Matches = het aantal succesvol gekoppelde hulpvragen aan een vrijwilliger
In het jaar 2017 zijn er 250 hulpvragen ingediend. Waarvan er dus 135 succesvol gekoppeld aan een hulpvraag.Aantal hulpvragen per hulpcategorie

Bezoeken
33
13,2%
Hulp in de tuin
31
12,4%
Wandelen
23
  9,2%
Hulp bij boodschappen
19
  7,6%
Hulp bij dingen ophangen
19
  7,6%
Er op uit
14
  5,6%
Hulp bij elektraklusjes
13
  5,2%
Vervoer naar ziekenhuis/arts/tandarts
12
  4,8%
Hulp bij computer/techniek
11
  4,4%
Hulp bij verven
  9   3,6%
Hulp bij opruimen/ordenen
  8   3,2%
Voedselpakket ophalen
  8
  3,2%
Hulp bij administratie
  7
  2,8%
Mankracht
  7
  2,8%
Hulp bij meubels in elkaar zetten (bouwpakketten)
  6
  2,4%
Oppas
  6
  2,4%
Begeleiding bij bezoek ziekenhuis/arts/tandarts
  4
  1,6%
Hulp bij vloer leggen
       4
  1,6%
Taalondersteuning
  4
  1,6%
Huiswerkbegeleiding
  3
  1,2%
Hulp bij loodgieterklusjes
  3
  1,2%
Hulp bij schoonmaken
  3
  1,2%
Hulp bij (belasting)formulieren invullen
  2
  0,8%
Hulp bij behangen
  1
  0,4%

Per leeftijdsgroep

Baby's
1
0,4%
Kinderen
1
0,4%
Jongeren
         11
4,4%
Volwassenen
            125
50,0%
Ouderen
                      112
44,8%