Burennetwerk Gouda

Burennetwerk Gouda is een praktisch hulpmiddel om vraag en aanbod van eenvoudige hulp bij elkaar te brengen. Burennetwerk Gouda is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Gouda en werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties, wijkteams en professionele organisaties voor zorg en welzijn. Burennetwerk Gouda is van en voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of overtuiging. Met het Burennetwerk willen we meewerken aan een stad waar mensen naar elkaar omzien.

Gouwenaren kunnen zich inschrijven als hulpbieder en als hulpvrager. Als hulpbieder krijg je op grond van je persoonlijke capaciteiten en interesse een plek in het vrijwilligersbestand. De buurtcontactpersoon in jouw wijk/buurt komt even met je kennismaken als je je aanmeldt als vrijwilliger. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen bellen of via de website hun vraag stellen. De 'matchmaker' neemt de vraag in behandeling en zoekt er een passende vrijwilliger bij.