Ton
’Samen alle tuinafval door de versnipperaar...’

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Stichting Burennetwerk Gouda

Het bestuur is voornemens in de periode 2016-2017 de volgende beleidszaken op te pakken.
- verwerven van subsidies en andere fondsen
- naamsbekendheid bij sociale partners en diaconieën
- naamsbekendheid bij hulpvragers, door middel van het aanwezig zijn op beurzen en andere
  bijeenkomsten
- naamsbekendheid bij professionele hulpbieders
- naamsbekendheid bij vrijwillige hulpbieders
- samenwerking zoeken met soortgelijke organisaties in de Goudse samenleving
- zoeken naar vrijwillige hulpbieders, buurtcontactpersonen en matchmakers
- scholing van matchmakers
- up to date houden van het computersysteem
- organiseren van een vrijwilligersavond