2017 - 2020

Beleidsplan Burennetwerk.        

Wat doet Burennetwerk Gouda
Burennetwerk Gouda zoekt en brengt u in contact met vrijwilligers die in de buurt wonen en graag iets voor hun medemens willen betekenen. Zij bieden een helpende hand bij dagelijkse bezigheden, zoals:
• even wandelen of er met de rolstoel op uit;
• samen een kopje koffie drinken;
• bezoek aan een zorgloket of arts;
• klusjes in en om het huis;
• hulp bij het invullen van documenten;
• ondersteuning van mantelzorgers.

Het gaat om hulp die door één vrijwilliger kan worden geboden. Hij of zij komt kosteloos helpen. Wij vergoeden echter niet de (kosten van) eventueel benodigde materialen of vervoer.

Natuurlijk zijn er al buurten in Gouda waar mensen elkaar helpen. Toch leert de ervaring dat veel mensen nog steeds een hoge drempel ervaren om een ander om hulp te vragen. Voor mensen zonder een sociaal netwerk is de stap om hulp te vragen - al is het maar voor iets kleins - soms nog moeilijker.

Andersom is het ook niet altijd makkelijk om hulp aan te bieden. Want hoe weet je of iemand jouw hulp kan gebruiken en of degene jouw aanbod wel op prijs stelt? Mensen die in principe een ander wel willen helpen, dringen zich niet zomaar op aan anderen.

Visie: Burennetwerk wil in samenwerking met andere instanties er voor zorgen dat de eenzaamheid  onder Gouwenaars zo min mogelijk is. Tevens moeten Gouwenaars weten op welke wijze ze gebruik kunnen maken van het Burennetwerk als ze zelf geen netwerk hebben.

Wat valt er de komende jaren te doen? 2017- 2020
Vrijwilligers: Een van de bestuursleden spreekt om de zes weken met de matchmakers. Zij zullen het bestuur voeden met agendapunten. Samen met de matchmakers wordt jaarlijks gezorgd voor een contactavond met alle vrijwilligers ( hulpbieders). De buurtcontactpersonen ( zij die contact leggen met hulpbieders en screenen of ze hulpbieder kunnen zijn) hebben één keer per jaar telefonisch contact met de hulpbieders.  
Verder vindt één keer per jaar overleg plaats van bestuur- matchmakers en buurtcontactpersonen.

Contacten: Het burennetwerk heeft jaarlijks overleg met de diaconieën DPG ( diaconaal platform Gouda), met de gemeente Gouda, het sociaalteam als aanbrenger van hulpvragen maar ook als samenwerker in de Papierwinkel, regelmatig contact met het HIP ( de digitale ondersteuner van ons programma) ,  twee per jaar met alle diaconale organisaties
Financiën en sponsoren: Het Burennetwerk ontvangt subsidie van  gemeente Gouda en regelmatig geld van de diaconieën uit Gouda. Voor bijzondere uitgaven zoals het transport van voedselpakketten worden sponsoren gezocht. Ook wordt gekeken of het Burennetwerk samen met andere diaconale instanties sponsoren kunnen vinden.

PR: Voor het op de kaart zetten van het Burennetwerk gebruiken we onze website, stukken in de krant, het kerknieuws , facebook , wijkkranten en onze nieuwsbrief (2x per jaar).
Ook het gebruik maken van folders behoort tot onze PR. Van belang is dat we deze op de juiste locaties leggen zodat iedereen weet wat de betekenis is van BurennetwerkGouda.

Bestuur: Sinds twee jaar heeft het Burennetwerk een vijfkoppig bestuur.  Van belang is dat er een overzicht komt van wisseling van bestuursleden incl. de taken.