Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Bedankt!
Aan het eind van dit jaar wil het bestuur van Burennetwerk Gouda u bedanken voor al uw bijdragen. U gaf in de collecte, bood hulp aan en maakte het daardoor mogelijk dat het Burennetwerk zijn werk goed kon doen. Van vele kanten krijgen we positieve berichten over de hulp die geboden wordt en de rol van matchmakers en hulpbieders.

Nieuw telefoonnummer
Vanaf 1 januari 2017 krijgt Burennetwerk Gouda een nieuw telefoonnummer: (0182) 23 50 82. Uiteraard zullen we dit op onze nieuwe flyer vermelden. Mocht u een hulpvrager kennen, zou u dit nummer dan door willen geven? We zullen het nieuwe telefoonnummer ook op onze website aanpassen.

Giften blijven welkom
Burennetwerk Gouda heeft een eigen bankrekening: NL12 TRIO 0390 1108 33, dit nummer staat op naam van Stichting Burennetwerk Gouda. Sinds deze maand hebben we de ANBI-status, zodat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Vanaf heden kan er ook worden gedoneerd via IDEAL op onze website.

Tot slot
We hopen in 2017 weer veel 'matches' tussen hulpvraag en hulpaanbod te kunnen maken. Nieuwsgierig geworden? Kijk snel op onze website www.burennetwerkgouda.nl voor meer informatie,

Het bestuur van Burennetwerk Gouda

15-12-2016